Wspieramy Mamy - konkurs grantowy dla organizacji i grup nieformalnych

Fundator: Grupa AXA
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dotacje na najciekawsze projekty rozwiązujące problemy matek w Polsce przyznaje Grupa AXA.

Dofinansowane działania:
Celem programu jest udzielenia wsparcia kobietom wychowującym dzieci. Projekty konkursowe powinny:

  • dotyczyć szeroko rozumianego zagadnienia macierzyństwa (np. matki na rynku pracy, matki w trudnej sytuacji życiowej itp.)

  • posiadać jasno określony cel i zaplanowane działania

  • przyczyniać się do poprawy sytuacji społecznej lub ekonomicznej matek


Projekty mogą mieć zasięg lokalny, regionalny lub ogólnopolski. Powinny być realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2012 r.

Kto może ubiegać się o fundusze:

  • organizacje posiadające status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

  • grupy nieformalne (wymagane jest na czas realizacji projektu pozyskanie partnera w postaci zarejestrowanej organizacji pozarządowej - fundacji lub stowarzyszenia).


Wysokość dofinansowania:
Fundator przyzna dotacje w wysokości od 5.000 do 13.000 zł.Termin składania wniosków upłynął 28 października 2011 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Kontakt: Renata Aderek-Zielińska,r.aderek-zielinska@inwestycjespoleczne.pl,r.aderek-zielinska@inwestycjespoleczne.pl r.aderek-zielinska@inwestycjespoleczne.pl r.aderek-zielinska@inwestycjespoleczne.pl  tel.: 503 110 220

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku znajdują się na stronie: http://www.wspieramymamy.pl/IMG/pdf/Regulamin_V_edycji_programu_AXA_Wspieramy_Mamy.pdf

Fundator

Grupa AXAemail: biuro.prasowe@axa-polska.plwww: http://axa.plMA, PLtel.: 22 555 00 21; 883 365 403