Wspieramy rozwój

Fundator: CEDROB
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program grantowy skierowany do organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną, realizujących projekty związane z nauką, rozwojem, sportem, kulturą oraz inicjatywami społecznymi.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Wnioskodawcą mogą być podmioty prawne. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, dla których prowadzenie działalności gospodarczej jest celem ubocznym realizowanym w granicach, w jakich zezwala na to danemu podmiotowi ustawa lub statut, przy czym osiągany zysk przeznaczony jest na realizowanie zasadniczej, niezarobkowej działalności takiego podmiotu. Aplikować mogą m.in.:
- organizacje pozarządowe;
- organizacje non-profit;
- organizacje pożytku publicznego;
- organizacje charytatywne;
- fundacje (z wyłączeniem fundacji firm);
- instytucje kultury i pamięci;
- uczelnie oraz instytucje naukowe;
- organizacje sportowe;
- stowarzyszenia;
- związki wyznaniowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- jednostki służb mundurowych.

Kategorie grantów:
- Nauka i rozwój;
- Edukacja i sport;
- Kultura;
- Inicjatywa społeczna.

Wysokość dofinansowania
W każdej z wyżej wymienionych kategorii przewidziane są:  
- dwa granty po 30 tys. zł każdy;
- trzy granty po 20 tys. zł każdy;
- trzy granty po 10 tys. zł każdy;
- pięć grantów po 5 tys. zł każdy.

Termin aplikowania: 21 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji
 

Fundator

CEDROBemail: wspieramyrozwoj@cedrob.com.plwww: http://www.cedrob.com.plUjazdówek 2A06-400 CiechanówDŚL