Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie projektów obejmujących działania edukacyjne, społeczne i kulturalne skierowane do szkół, w których uczą się cudzoziemcy, uczniowie będący uchodźcami, uczniowie z mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce.

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej umożliwia dofinansowanie projektów wspierających rozwój pozytywnych relacji w szkolnym i lokalnym środowisku wielokulturowym, przyczyniających się do wzrostu wzajemnego poszanowania odmienności kultur i tradycji, przeciwdziałające nieporozumieniom na tle międzykulturowym.

Dofinansowanie można również otrzymać na projekty wspomagające podjęcie nauki w publicznych przedszkolach i szkołach. Działania, które są z tym związane to intensywne, wakacyjne kursy języka polskiego oraz kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Kto może aplikować
Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty powinny uwzględniać jeden z wymienionych w regulaminie aspektów, m.in.:
– wspólne formy integracji pomiędzy dziećmi cudzoziemskimi a polskimi;
– różne formy i metody wsparcia na rzecz adaptacji szkolnej;
– rozwój współpracy środowiska szkolnego z rodzicami dzieci cudzoziemskich, szczególnie uchodźców;
– edukacja kulturowa i językowa.

Przykładowe rodzaje (formy) dofinansowywanych działań: półkolonie, obozy, kursy językowe, warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjno-integracyjne, konkursy itp.

Budżet programu: 600 000 zł.

Termin realizacji działań: 30 listopada 2016 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 5 maja 2016 r.
Szczegóły procesu aplikowania znajdują się w regulaminie.

Regulamin

Fundator

Ministerstwo Edukacji Narodowejemail: informacja@men.gov.plwww: http://www.men.gov.plMinisterstwo Edukacji NarodowejAl. J. Ch. Szucha 2500-918 Warszawatel.: 22 34-74-100fax: 22 34-74-100