Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Fundator: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w zadań z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu osób niepełnosprawnych.Rodzaje zadań przewidziane do realizacji
1. Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
2. Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych),
3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”,
4. Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
5. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.Priorytetowo traktowane są wnioski:
- przewidujące włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym imprezy i obozy sportowe o charakterze integracyjnym,
- przewidujące włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+),
- promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
- promujące zdrowy styl życia i aktywność ruchową wśród osób niepełnosprawnych,
- integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów i inne.Kosztorys zadania musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania.Kto może wziąć udział
Organizacje spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.Termin składania wniosków upłynął: 30 września 2015 r. (dodatkowy nabór) 
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Sportu i Turystykiemail: kontakt@msport.gov.plwww: http://www.msport.gov.pl/ul. Senatorska 1400-082 Warszawatel.: (22) 2443 264fax: (22) 2443 255