Współpraca z Polonią i Polakami za granicą

Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dotacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych na działania skierowane do Polonii i Polaków za granicą w 2015 r.Dofinansowywane działania:
Projekty można składać w pięciu obszarach tematycznych
1.       Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce
2.       Media polonijne
3.       Infrastruktura polonijna
4.       Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania
5.       Więzi i kontakty z PolskąProjekty nie mogą zakończyć się później niż 31 grudnia 2015 r. 


Kto może ubiegać się o fundusze:
1) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe;
2) publiczne i niepubliczne szkoły wyższe;
3) instytuty badawcze;
4) Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne;
5) jednostki samorządu terytorialnego.Budżet:
Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach niniejszego konkursu w 2015 r. wynosi: 31.700.000 zł.

Wysokość dofinansowania:
Minimalna wartość pojedynczego projektu, jaki może zostać złożony w ramach konkursu, dla większości działań w poszczególnych obszarach tematycznych wynosi 100.000 złotych. Poszczególne działania mają różne kwoty maksymalne, które można otrzymać - szczegóły w regulaminie.
Podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektu muszą przeznaczyć na jego realizację wkład własny o wartości nie niższej niż 5% całkowitych kosztów projektu.Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 w godzinach od 9:00 do 15:00.Termin składania wniosków: 4 grudnia 2014 r.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Spraw Zagranicznychemail: rzecznik@msz.gov.plwww: http://www.msz.gov.plal. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 523 90 00