Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach

Fundator: Fundacja PZU
Deadline: Stały nabór
"Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miasatch" - konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych, prowadzących działania edukacyjne w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.

Cele:

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tysięcy mieszkańców).  Fundacja szuka pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów.
 
Dofinansowane działania:
Dotacje można uzyskać na projekty, które pozwolą opracować i przetestować nowatorskie metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku (projekty lokalne) lub kilkunastu (projekty regionalne) szkołach. Preferowane są projekty angażujące wielu partnerów i pozwalające na kontynuowanie podjętych działań po wykorzystaniu dotacji.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje ubiegać się mogą:

  • organizacje pozarządowe

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP oraz o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.


Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej. Preferowane są podmioty dysponujące doświadczeniem w realizacji programów edukacyjnych o charakterze lokalnym.Wysokość dofinansowania: 
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50 000 zł, przy dostępnym budżecie w wysokości 900 000 zł. Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10 % kosztów całkowitego budżetu projektu. Wkład własny nie musi być wniesiony w charakterze gotówki.Termin składania wniosków upłynął 16 lipca 2012 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji oraz harmonogram składania wniosków znajduje się na stronie:
http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=970cb559-939a-484f-b63d-3f053e351a68&groupId=10172

Fundator

Fundacja PZUemail: fundacja@pzu.plwww: http://fundacjapzu.pl/Al. Jana Pawła II 2400-133 Warszawatel.: +48 22 582 25 38