Youth Business Poland

Fundator: Fundacja Inkubator Technologiczny
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wsparcia mentoringowego młodych osób (18–35 lat) w założeniu i rozwoju działalności gospodarczej.

 

Program Youth Busines Poland organizowany jest w postaci edycyjnej. Każda z edycji programu YBP trwa od 6 do 12 miesięcy i posiada strukturę projektu, ma też konkretny kształt i cele do zrealizowania.

 

 

 

Cele V edycji Programu YBP:
– zapewnienie młodym osobom w wieku 18–35 lat wsparcia Mentora i udziału w profesjonalnych szkoleniach biznesowych, które pomogą w założeniu i rozwoju ich działalności gospodarczej,
– stworzenie co najmniej 60 nowych miejsc pracy,
– promocja idei wolontariatu biznesowego,
– rozwój mentoringu w Polsce.

 

 

 

Co oferuje program
– 6-miesięczne wsparcie mentoringowe dla 120 początkujących przedsiębiorców, które pomoże doprecyzować wizję i strategię biznesową, ułożyć plan działania, a przez to zmaksymalizować szanse na sukces firmy. Baza mentorów znajduje się na stronie programu.
– udział w bezpłatnych szkoleniach biznesowych i spotkaniach networkingowe (przewidziane dla ponad 200 początkujących przedsiębiorców). Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i praktyków biznesu, zajmujących się zawodowo wspieraniem firm i ludzi w rozwoju. Ich tematyka jest wypracowana na podstawie wiedzy i doświadczeń pracy z ponad 500 początkującymi przedsiębiorcami.

 

 

 

Kto może uczestniczyć w mentoringu i szkoleniach?
Osoby w wieku 18–35 lat, które chcą założyć firmę, lub już ją prowadzą, ale nie dłużej niż 3 lata.

 

 

 

Rekrutacja na mentoring i szkolenia prowadzona jest w sposób ciągły. W każdym miesiącu do mentoringu może przystąpić maksymalnie 15 osób.

 

 

 

Kryteria
Wybór uczestników mentoringu odbywa się na podstawie oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych i spotkań indywidualnych z uczestnikami. Kluczowym czynnikiem wyboru jest motywacja i zaangażowanie.

 

 

 

Nabór na szkolenia
Szkolenia odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu. Na każde szkolenie jest prowadzony osobny nabór ogłaszany na Fanpage'u oraz stronie internetowej programu. Należy zapisać się na szkolenie i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby prowadzące lub chcące otworzyć własną firmę.

 

 

 

Więcej informacji

 

 

Fundator

Fundacja Inkubator Technologicznyemail: biuro@ybp.org.plwww: http://ybp.org.pl/ul. Miedziana 11/400-835 WarszawaMA, PLtel.: 22 646 22 89