YouthActionNetGlobal - program stypendialny dla liderów społecznych

Fundator: Międzynarodowa Fundacja Młodzieży - YoutActionNet
Deadline: Czekamy na nowy termin

YouthActionNet wspiera młodych, wyróżniających się liderów społecznych, którzy poprzez swoje projekty inicjują zmiany społeczne i budują więzi młodzieży ze społecznością lokalną lub kierują działaniami młodych ludzi na rzecz ochrony i promocji praw dziecka.

Program stypendialny YouthActionNet skierowany jest do liderów społecznych z całego świata, którzy zaproponowali innowacyjne rozwiązania dla problemów o wymiarze międzynarodowym. Laureaci otrzymają m.in. wsparcie mentorskie, rówieśnicze, możliwość udziału w szkoleniach online i w tygodniowym warsztacie.

Kwalifikujący się kandydaci
W programie mogą uczestniczyć młodzi ludzie w wieku 18-29 lat. Wymogi stawiane kandydatom:
- kandydaci powinni być inicjatorami lub współinicjatorami aktywnych od co najmniej jednego roku przedsięwzięć;
- wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego; zgłoszenia należy przesyłać w języku angielskim;
- Zakwalifikowane osoby muszą mieć możliwość wzięcia udziału w szkoleniu liderów i towarzyszących mu wydarzeniach, które będą miały miejsce w Hiszpanii, 2-10 października 2017 r.

Termin zgłoszeń: 6 marca 2017 r.

 

Więcej informacji

 

Fundator

Międzynarodowa Fundacja Młodzieży - YoutActionNetemail: yan@iyfnet.orgwww: http://www.youthactionnet.orgc/o International Youth Foundation32 South StreetBaltimore, MD 21202 USAtel.: +1 410 951 1500fax: +1 410 347 1188