Zabawa to poważna sprawa. Granty IKEA na wsparcie dzieci

Fundator: IKEA Retail Sp. z o. o.
Deadline: 2019-12-16

Konkurs grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa. Granty na wsparcie dzieci” jest częścią międzynarodowej kampanii społecznej, której celem jest pomoc dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Program realizowany jest w wielu krajach na świecie.

Dofinansowywane działania
Jury konkursu wybierze najciekawsze propozycje programu rozwojowego dla podopiecznych placówek działających na rzecz zwalaczania wykluczenia społecznego dzieci i przyzna granty na ich realizacje, w tym także na: remont, odnowienie, modernizację lub wyposażenie placówki (plan takiej modernizacji to część zadania konkursowego).

Kto może aplikować o grant
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje wspierające dzieci i młodzież w trudnej sytuacji. Są to głównie organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego dla dzieci i nastolatków, np.: świetlice środowiskowe, ogniska czy kluby, w których znajdują pomoc młode osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, trudną sytuacją życiową. O granty mogą się także ubiegać świetlice szpitalne lub szkolne, które realizują ważne programy wsparcia lokalnych społeczności, w tym dzieci i ich rodzin.

Kwota i forma wsparcia
Dofinansowanie obejmie 5 wybranych projektów. Część nagrody zostanie przekazana w formie środków pieniężnych, część w formie kart przedpłaconych do zrealizowania w sieci sklepów IKEA w Polsce. Maksymalna kwota grantu to 100 tys. zł.

Budżet programu: 200 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: ZaangazowanieSpoleczne@ikea.com

W ubiegłych latach program finansowany był ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT, zaprojektowanych przez same dzieci (w tym 8-letniej Natalii z Polski).

Termin aplikowania: 16 grudnia 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

IKEA Retail Sp. z o. o.email: prpl@ikea.comwww: https://ikea.prowly.com/search?tag=grantyPlac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyntel.: +48 797 306 967