Zabawa to poważna sprawa. Granty IKEA na wsparcie dzieci

Fundator: IKEA Retail Sp. z o. o.
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa. Granty na wsparcie dzieci” jest częścią międzynarodowej kampanii społecznej, której celem jest pomoc dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Program realizowany jest w wielu krajach na świecie.

Dofinansowywane działania
Jury konkursu wybierze najciekawsze propozycje programu rozwojowego dla podopiecznych placówek działających na rzecz zwalaczania wykluczenia społecznego dzieci i przyzna granty na ich realizacje, w tym także na: remont, odnowienie, modernizację lub wyposażenie placówki (plan takiej modernizacji to część zadania konkursowego).

Kto może aplikować o grant
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje wspierające dzieci i młodzież w trudnej sytuacji. Są to głównie organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego dla dzieci i nastolatków, np.: świetlice środowiskowe, ogniska czy kluby, w których znajdują pomoc młode osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, trudną sytuacją życiową. O granty mogą się także ubiegać świetlice szpitalne lub szkolne, które realizują ważne programy wsparcia lokalnych społeczności, w tym dzieci i ich rodzin.

Kwota i forma wsparcia
Dofinansowanie obejmie 5 wybranych projektów. Część nagrody zostanie przekazana w formie środków pieniężnych, część w formie kart przedpłaconych do zrealizowania w sieci sklepów IKEA w Polsce. Maksymalna kwota grantu to 100 tys. zł.

Budżet programu: 200 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: ZaangazowanieSpoleczne@ikea.com

W ubiegłych latach program finansowany był ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT, zaprojektowanych przez same dzieci (w tym 8-letniej Natalii z Polski).

Termin aplikowania: 16 grudnia 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

IKEA Retail Sp. z o. o.email: prpl@ikea.comwww: https://ikea.prowly.com/search?tag=grantyPlac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyntel.: +48 797 306 967