Zabawa to poważna sprawa. Granty na wsparcie dzieci IKEA

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: IKEA Retail Sp. z o. o.
Deadline: 2017-12-15

Konkurs grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa. Granty na wsparcie dzieci” jest częścią międzynarodowej kampanii społecznej, której celem jest pomoc dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Program realizowany jest w wielu krajach na świecie.

Program finansowany jest ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT, zaprojektowanych przez same dzieci (w tym 9-letniego Huberta z Polski).

Dofinansowywane działania
Jury konkursu wybierze najciekawsze propozycje programu rozwojowego dla podopiecznych placówek działających na rzecz zwalaczania wykluczenia społecznego dzieci i przyzna granty na ich realizacje, w tym także na: remont, odnowienie, modernizację lub wyposażenie placówki (plan takiej modernizacji to część zadania konkursowego).

Kto może aplikować o grant
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i innych instytucje wspierające dzieci i młodzież w trudnej sytuacji. Są to głównie organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego dla dzieci i nastolatków, np.: świetlice środowiskowe, ogniska czy kluby, w których znajdują pomoc młode osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, trudną sytuacją życiową. O granty mogą się także ubiegać świetlice szpitalne lub szkolne, które realizują ważne programy wsparcia lokalnych społeczności, w tym dzieci i ich rodzin.

Budżet programu: 200 000 zł.

Kwota i forma wsparcia
Dofinansowanie obejmie 5 wybranych projektów. Najwyższa możliwa do uzyskania kwota to 100 000 zł. Część nagrody zostanie przekazana w formie środków pieniężnych, część w formie kart przedpłaconych do zrealizowania w sieci sklepów IKEA w Polsce.

Jak aplikować
Na adres mailowy martyna.skibinska@b-better.pl należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie.

Termin aplikowania: 15 grudnia 2017 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2018 roku.

Więcej informacji

Fundator

IKEA Retail Sp. z o. o.email: prpl@ikea.comwww: https://ikea.prowly.com/search?tag=grantyPlac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyntel.: +48 797 306 967