Zasiej ziarno integracji (Seeds for integration)

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: OBESSU
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) na realizację uczniowskich inicjatyw mających na celu wsparcie i pogłębienie procesu integracji uczniów, których rodzice są imigrantami lub uchodźcami lub dla organizacji, które chcą wesprzeć uczniów w ich inicjatywach.

Dofinansowanie OBESSU ma wspomóc realizację oddolnych, uczniowskich inicjatyw mających na celu zwiększenie integracji rówieśników – uczniów szkół średnich każdego typu, pochodzących z rodzin imigranckich lub mających status uchodźców.

W 2018 r. o granty można się ubiegać w ramach dwóch kategorii:

1. Granty na inicjatywy oddolne uczniów szkół średnich lub grupy projektowe uczniów z różnych szkół średnich, działających na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. Na realizację pomysłów dotyczących wspierania integracji z uczniami, których rodzice są uchodźcami lub imigrantami można otrzymać grant w wysokości od 1000 do 4000 euro.

2. Granty dla członków OBESSU, kandydatów do członkostwa lub organizacji stowarzyszonych, zainteresowanych realizacją projektów upowszechniających: promowaniem Seeds for integration na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach. Celem tych działań jest zapoznanie uczniów z projektem i umożliwienie im wykorzystanie wsparcia, jakie oferuje. Zadania wnioskodawców polegałyby na motywowaniu uczniów do ubiegania się o pomoc i udzielaniu im wsparcia w procesie ubiegania się o granty w ramach kategorii 1. Działania mogą obejmować organizowanie szkoleń z zarządzania projektami, konsultacji online lub pomoc w tłumaczeniu niektórych pomysłów. Dotacja wynosi do 7500 euro.

Kto może aplikować:
– grupy uczniów ze szkoły średniej (poziom lokalny);
– grupy projektowe z różnych szkół średnich lub regionalne związki szkół średnich (poziom regionalny);
– organizacje będące członkiem, kandydatem lub organizacją stowarzyszoną OBESSU (poziom krajowy).

Członkami zespołów muszą być uczniowie szkół średnich (co najmniej trzech). Co najmniej jedna z tych osób musi komunikować się w języku angielskim przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym – taka osoba będzie odpowiedzialna za komunikację z OBESSU. Zespół musi dysponować kontem bankowym (konto związku uczniów lub konto indywidualne osoby powyżej 18 roku życia, członka zespołu).

Terminy zgłoszeń
– Dla kategorii 1: zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco;
– Dla kategorii 2: 26 marca 2018 r.

Więcej informacji