Zdrowie Publiczne (2014-2020)

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zdrowia i Konsumentów
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program finansuje działania zmierzające do poprawy i ochrony zdrowia oraz rozpowszechniania  i upowszechniania wiedzy i informacji dotyczących zdrowia w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Ogólne cele programu:
- poprawa stanu zdrowia obywateli UE i zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia;
- zachęcanie do innowacji w ochronie zdrowia i zwiększenie stabilności systemów opieki zdrowotnej;
- skupienie się na tematach, które dotyczą aktualnych problemów zdrowotnych w poszczególnych państwach członkowskich oraz wspieranie i zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi UE.

Szczegółowe cele programu:
1. Promowanie zdrowia, zapobiegania chorobom i promowanie warunków wspierających zdrowy styl życia, z uwzględnieniem zasady 'Health in all policies';
2. Ochrona obywateli UE przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia;
3. Działania na rzecz innowacyjnych, efektywnych i zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej oraz
4. Ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.Plan pracy na rok 2015 zawiera nowe możliwości zdobycia funduszy na działania w zakresie zdrowia: fundusze na projekty, granty operacyjne, współpracę z organizacjami międzynarodowymi, konferencje i wspólne działania.Kraje uprawnione do uczestnictwa
- 28 państw członkowskich UE
- Islandia, NorwegiaW programie mogą uczestniczyć:
- instytuty badawcze i uniwersytety,
- jednostki władzy publicznej,
- organizacje pozarządowe,
- firmy komercyjne (na określonych zasadach).Termin składania wniosków upłynął: 15 września 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji można uzyskać w krajowym punkcie kontaktowym

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentówwww: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htmEuropean CommissionDG Health and Consumer ProtectionBelgia