„Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Budimex
Deadline: 2018-07-10

Wsparcie realizacji prospołecznych działań na rzecz lokalnych społeczności.

W ramach projektu można zaplanować budowę, remont lub modernizację. Projekty powinny odpowiadać rzeczywistym potrzebom społeczności lokalnej, zakładać rozwiązanie konkretnego problemu. Kryteriami ocen będą również:
– innowacyjność;
– jasno określona grupa beneficjentów;
– trwała wartość dla lokalnej społeczności;
– rzetelnie przygotowany kosztorys;
– realny harmonogram realizacji do 15 grudnia 2018 r.

Zasady konkursu
Spośród zgłoszonych projektów jury wyłoni 3, które zostaną zaprezentowane przez zgłaszających. Prezentacja projektu podczas finału konkursu jest, oprócz sposobu opisania projektu i zaangażowania w jego opracowanie, kluczowym czynnikiem decydującym o przyznaniu głównej nagrody. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda na podstawie wyboru internatów. 

Kto może aplikować
Propozycje projektów mogą składać organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, gminy, przedszkola, szkoły, biblioteki, uczelnie wyższe, kluby sportowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, spółki, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Termin realizacji projektów: od października do grudnia 2018 r.

Nagrody
– Nagroda główna: 500 000 zł na realizację projektu,
– II miejsce: 45 000 zł przekazane na cele statutowe,
– III miejsce: 35 000 zł przekazane na cele statutowe,
– Nagroda Internautów: 20 000 zł przekazane na cele statutowe.

Termin składania wniosków: 10 lipca 2018 r.

Wnioski składa się poprzez stronę organizatora.

Więcej informacji