Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży

Państwa posiadające krajowe struktury informacji młodzieżowej oraz działające w ramach tych systemów centra informacji młodzieżowej zrzeszone są stowarzyszeniu - Europejskiej Agencji Informacji i Doradztwa dla Młodzieży  (ERYICA).

ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) dba o przestrzeganie przez swoich członków standardów zapisanych w Europejskiej Karcie Informacji Młodzieżowej, zapewnia dostęp do internetowych narzędzi, publikacji, opracowań, analiz i know-how. Realizuje ogólnoeuropejskie projekty,  oferuje  wysokiej jakości szkolenia i możliwość – poprzez kontakt z pracownikami informacji młodzieżowej z innych krajów (http://sheryica.org) ­– ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników tego sektora. ERYICA prowadzi również działalność promocyjną, uświadamiającą i lobbingową.

Stowarzyszenie ERYICA powstało w 1986 r. Obecnie zrzesza blisko 7500 centrów i punktów informacji młodzieżowej. Liczy 24 pełnoprawnych członków. Wśród nich są m.in. organizacje z Chorwacji, Republiki Czeskiej i Estonii. Z myślą o krajach aspirujących do utworzenia krajowych systemów informacji młodzieżowej ERYICA ustanowiła dwie pośrednie formy współpracy. Status „członków stowarzyszonych” mają organizacje z 7 krajów (m.in. z Andory, Bośni i Hercegowiny, Turcji). ERYICA ma też trzech „Partnerów współpracujących” - z Białorusi, Rumunii i Szwecji.

Przystąpienie do Stowarzyszenia wiąże się z opłatą członkowską. Jej wysokość zależy od wielkości kraju i formy członkostwa (dla organizacji stowarzyszonych jest zazwyczaj dwukrotnie mniejsza). Średnia opłata wynosi 4 tys. euro.

Polska nie jest i nigdy nie była członkiem stowarzyszenia.

Wawrzyniec Pater

Koordynator Eurodesk Polska