Europejska Karta Informacji Młodzieżowej

Z inicjatywy Europejskiej Agencji Informacji i Doradztwa dla Młodzieży powstała Europejska Karta Informacji Młodzieżowej. Przyjęty w listopadzie  2004 r. dokument opisuje cele, misję i podstawowe zasady informacji młodzieżowej.

Do ich przestrzegania zobowiązały się wszystkie zrzeszone w stowarzyszeniu ERYICA kraje i organizacje prowadzące działalność informacyjną dla młodzieży. Najważniejsze z tych zasad dotyczą takich aspektów jak:

  • powszechność i dostępność usług ośrodków informacji młodzieżowej,
  • działalność odpowiadająca na potrzeby i zainteresowania młodych ludzi,
  • zindywidualizowane i przyjazne podejście  do młodzieży,
  • nieodpłatność usług,
  • prawo młodzieży do zachowania prywatności i anonimowości,
  • profesjonalizm i obiektywizm, bezstronność i niezależność konsultantów udzielających informacji,
  • samodzielne i aktywne docieranie z informacją do młodzieży przez pracowników informacji młodzieżowej,
  • informacja rówieśnicza,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii

Europejska Karta Informacji Młodzieżowej podsumowuje  wypracowane na przestrzeni ponad 40 lat i uzgodnione przez pracowników z kilkudziesięciu krajów najważniejsze aspekty informacji młodzieżowej. Jej stały rozwój doprowadził do powstania kompleksowych metodologii, analiz i badań  związanych z tą dziedziną. Eksperci wyodrębnili obszary informacji młodzieżowej (nauka, praca, czas wolny, prawa dzieci i młodzieży, pieniądze, zdrowie, miłość i przyjaźń, seksualność, uzależnienia, życie codzienne, wolontariat, możliwości międzynarodowe), poklasyfikowali jej formy (informowanie, poradnictwo, doradztwo, konsultacje, udzielanie wsparcia, pomoc przyjacielska, douczanie i szkolenia, kierowanie do specjalistycznych poradni) i odbiorców (młodzież, która wie czego szuka i jest w stanie sama dotrzeć do informacji, młodzież z poczuciem potrzeby lub pragnienia, młodzież z problemami).

Wawrzyniec Pater

Koordynator Eurodesk Polska