Informacja młodzieżowa w Polsce

Nieliczne próby stworzenia systemu informacji młodzieżowej w Polsce nie powiodły się. Nasz kraj od lat pozostaje białą plamą na mapie państw posiadających systemy informacji młodzieżowej.

Do zbudowania struktur informacji młodzieżowej państwo polskie zobowiązało się w 2003 r. przyjmując „Strategię Państwa dla młodzieży 2003–2012”. Jednym z sześciu zasadniczych celów Strategii było „Zbudowanie systemu informacji młodzieżowej”. System taki nigdy nie powstał.

Na tle Europy istniejące w Polsce struktury i działania prowadzone w dziedzinie informacji młodzieżowej wyglądają mizernie i archaicznie. Klasyczne, działające w sposób zbliżony do zachodnich, centra informacji młodzieżowej można policzyć na palcach jednej ręki (największe działają w Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Toruniu, w ostatnim czasie powstały w Lublinie i Kielcach). Owszem, informacją młodzieżową w pewnych obszarach zajmują się urzędy pracy, studenckie biura karier, domy kultury i inne placówki oświatowe. Do działań z zakresu informacji młodzieżowej można też zaliczyć takie inicjatywy jak witryny dzialasz.pl, mojestypendium.pl, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111) czy program Eurodesk. W każdym wypadku jest to jednak niewielki wycinek tego, czym zajmują się struktury informacji młodzieżowej działających według standardów stowarzyszenia ERYICA.

Poważnym problemem jest też brak profesjonalnych kadr specjalizujących się w udzielaniu informacji i doradztwie dla młodzieży. Odpowiednio wykształconych, przeszkolonych, znających specyfikę młodzieży, metodologię udzielania informacji i posiadających praktyczne umiejętności (np. korzystanie z nowych technologii i zaawansowanych narzędzi) umożliwiających szybką i adekwatną odpowiedź na wszystkie pytania. Odpowiedzi na nurtujące ich pytania młodzi Polacy szukają więc samodzielnie, przy pomocy rodziców, czasami nauczycieli, bo profesjonalistów, którzy byliby im w stanie pomóc jest jak na lekarstwo.   

Tak właśnie wygląda rodzima rzeczywistość: działania prowadzone w ramach informacji młodzieżowej w Polsce mają charakter incydentalny, są rozproszone, nieskoordynowane i często realizowane bez większego zrozumienia potrzeb młodzieży i analizy ich dynamicznie zmieniających się postaw.

Wawrzyniec Pater

Koordynator Eurodesk Polska