Austria

Wolontariat w Austrii

09-04-2019

W szkołach Montessori nie ma tradycyjnych klas, sztywnego planu lekcji, sprawdzianów i klasówek. Program nauczania jest elastyczny i na bieżąco dostosowywany do potrzeb i zainteresowań dzieci, a rola nauczyciela sprowadza się do bycia przewodnikiem – wspiera ucznia tylko wtedy, gdy jest to konieczne i zgodne z zasadą: „pomóż mi to zrobić samemu”; nie popędza i nie gani. 

Strony