Austria

Tirol czeka na ochotników

04-01-2016

Zadaniem wolontariuszy będzie praca z dziećmi (również niepełnosprawnymi), bezrobotną młodzieżą oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także wspieranie działań punktów informacji młodzieżowej. Organizacją wysyłającą jest Stowarzyszenie Bona Fides, przyjmującą - InfoEck – Jugendinfo Tirol.

Strony