Austria

Connect and Co-Create – spotkanie kontaktowe

17-02-2015

Seminarium pod nazwą Connect and Co-Create: CMS on Sustainability for Transnational Youth Initiatives under Erasmus Plus ma na celu stworzenie przestrzeni do nawiązania partnerstw, które w przyszłości zaowocują nowymi projektami, szczególnie o tematyce zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Uczestnicy seminarium rozwiną swoje kompetencje potrzebne do realizacji transnarodowych inicjatyw młodzieżowych, dowiedzą się, czym jest jakość w partnerstwie oraz na czym polega uczestnictwo młodych ludzi w projektach europejskich.

Strony