Czechy

Podejmij inicjatywę! - szkolenie w Pradze

25-04-2018

Inicjatywa jest tym co rozwija społeczeństwo. Niezależnie od charakteru biznesu, czy to w kulturze czy działalności non-profit. Celem szkolenia będzie zatem wzmocniene młodych ludzi i zachęcenie ich do podejmowania przedsiebiorczych aktywności.

Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Wymagana jest komunikatywna znajomość j. angielskiego.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia i zakwaterowania. Zwrot kosztów podróży (do 2100 zł) zapewnia Narodowa Agencja.

Strony