Estonia

Dwa zaproszenia do Estonii

09-03-2016

Podczas spotkania uczestnicy zastanowią się, w jaki sposób projekty międzynarodowe oraz edukacja pozaformalna mogą przyczynić się do utrzymania młodych ludzi na tradycyjnej ścieżce edukacji.

W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele i pedagodzy pracujący z młodzieżą w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej oraz przedstawiciele organizacji zainteresowanych planowaniem i realizacją projektów międzynarodowych dla młodych ludzi.

Strony