Estonia

Warsztat dla trenerów

27-02-2018

Szkolenie przeznaczone jest dla trenerów z dużym doświadczeniem w obszarze pracy z młodzieżą, którzy chcieliby włączyć do prowadzonych przez siebie szkoleń elementy coachingu/mentoringu.

Każdy z uczestników musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym i mieć ukończone 18 lat.

Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewniają zwrot kosztów podróży (do 2100 zł).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Strony