Finlandia

W Finlandii o digitalizacji

28-11-2017

Seminarium skierowane jest do pracowników młodzieżowych, koordynatorów projektów młodzieżowych oraz decydentów w obszarze polityki młodzieżówej. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu  jest komunikatywna znajomość j. angielskiego i ukończone 18 lat.

Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były jeszcze przez nią wysyłane na wydarzenia międzynarodowe. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia. Koszty podróży (do kwoty 2100 zł) pokrywa Narodowa Agencja. 

Strony