Finlandia

Empowering wo/men – zaproszenie do Turku

28-07-2015

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak pracować z młodzieżą, by pomóc jej w radzeniu sobie z przejawami dyskryminacji na tle różnic związanych z tożsamością płciową i seksualnością.

Do udziału w szkoleniu zaproszeni są pracownicy młodzieżowi zajmujący się tematyką seminarium od co najmniej 2 lat, władający językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji posiada dwa zaproszenia dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były wysyłane przez FRSE na wydarzenia międzynarodowe.

Strony