Finlandia

Szkolenie dla streetworkerów

17-01-2020

Celem szkolenia jest m.in. ustalenie potrzeb młodych ludzi w wieku 16-29 lat, którzy nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują do zawodu.

Do uczestnictwa zaproszeni są streetworkerzy, pracownicy młodzieżowi i urzędnicy odpowiedzialni za współpracę z młodzieżą. Koszty szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia i transportu pokrywa Polska Narodowa Agencja. 

Więcej informacji

Strony