Francja

YOUTH. TOGETHER – szkolenie w Strasbourgu

29-10-2018

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak redukować ryzyko wykluczenia społecznego młodych uchodźców, w szczególności młodych dorosłych, oraz zapewnić im możliwości samorozwoju w nowym miejscu zamieszkania za pomocą edukacji formalnej i pozaformalnej.

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w wieku między 18 a 35 rokiem życia (możliwe są wyjątki od tej reguły), posługujące się językiem angielskim oraz (współ)pracujące z organizacjami lub instytucjami zajmujacymi się pomocą uchodźcom.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. 

Strony