Francja

European Youth Event - zaproponuj warsztat lub performance

20-10-2017

Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Together we can make a change". Zgłaszać się należy w grupach przynajmniej 10-osobowych. Uczestnicy muszą się mieścić w przedziale wiekowym 16-30.

Propozycje warsztatów i przedstawień artystycznych powinny nieść przekaz w jednym z tematów:

-wojna i pokój - perspektywy dla spokojnej planety
-apatia czy partycypacja - agenda dla żywej demokracji
-wykluczenie czy dostęp - jak rozprawić sie z bezrobociem młodych
-stagnacja czy innowacja - praca jutra
-zapaść czy sukces - nowe drogi dla zrównoważonej Europy

Strony