Francja

W Paryżu o pokoju na świecie

29-10-2019

Uczestnicy Forum Paryskiego będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie międzynarodowym, ochronie środowiska, nowych technologiach oraz edukacji w dobie globalizacji. Organizatorzy wydarzenia zaplanowali trzy przestrzenie spotkań, w ramach których odbędą się setki prezentacji przygotowanych przez instytucje oraz organizacje z całego świata: przestrzeń debat, przestrzeń rozwiązań oraz przestrzeń innowacji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz online. 

Strony