Francja

Partnerzy do projektu poszukiwani!

15-10-2019

Projekt ma na celu zbadanie praktyk cyfrowych młodych ludzi z Francji oraz krajów partnerskich oraz dostarczenie pracownikom młodzieżowym narzędzi do analizowania działalności młodych w Internecie i prowadzenia zajęć z edukacji medialnej. Udział w projekcie to również szansa na zdobycie doświadczenia związanego z aplikowaniem o dotacje i realizowaniem inicjatyw edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ z partnerami z całej Europy.

Projekt skierowany jest do pracowników młodzieżowych oraz edukatorów i ekspertów zajmujących się tematyką medialną.

Strony