Grecja

Making learning visible

20-09-2016

Inicjatorami spotkania są Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) oraz Komisja Europejska. Uczestnicy konferencji będą się zastanawiać nad wyzwaniami związanymi z upływającym w 2018 r. terminem wdrożenia krajowych systemów uznawania efektów kształcenia nieformalnego i pozaformalnego. Termin ten wyznaczyła Rada UE w swoich Rekomendacjach opublikowanych w 2012 r.

Strony