Grecja

EVS: pół roku na Peloponezie

03-11-2015

Wolontariusz będzie pracował w Centrum Kreatywnej Pracy z Dziećmi. Zadaniem ochotnika będzie pomoc w realizacji warsztatów i zajęć artystycznych (m.in. muzycznych, plastycznych, teatralnych) dla dzieci w wieku 5-12 lat, organizacja czasu wolnego i pilnowanie podopiecznych Centrum oraz pomoc nauczycielom w przygotowaniu materiałów i pomieszczeń do zajęć. Wolontariusz będzie mieć również przestrzeń do wdrażania w życie własnych pomysłów w zakresie działań organizacji.

Strony