Hiszpania

Seminarium OMG! w Madrycie

16-05-2018

Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy 4-dniowych warsztatów zastanowią się nad tym, jak stworzyć nowe synergie między młodzieżą, sztuką i dziedzictwem kulturowym oraz zachęcić młodych ludzi do częstszych wizyt w muzeach i bardziej aktywnego zaangażowania w poznawania historii i kultury regionów i krajów, z których pochodzą.  

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia i zakwaterowania. Zwrot kosztów podróży (do 2100 zł) zapewnia polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Strony