Hiszpania

Granada wzywa!

14-01-2020

Wolontariusz będzie pracował z młodymi ludźmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Do jego obowiązków będzie należało m.in. prowadzenie warsztatów dotyczących tolerancji, równouprawnienia czy dialogu międzykulturowego. Projekt potrwa 9 miesięcy, zaczyna się w lutym 2020.

W programie Europejskiego Korpusu Solidarności mogą brać udział osoby w wieku 18-30 lat. Program zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie, pokrycie kosztów podróży, drobne kieszonkowe oraz kurs językowy.

Strony