Litwa

Europe Lab – zaproszenie na Litwę

14-04-2015

Spotkanie ma pełnić rolę platformy komunikacji i wymiany idei dla aktywnych i ambitnych młodych ludzi z całego świata, pracujących w administracji publicznej, biznesie, organizacjach pozarządowych, think-tankach czy na uczelniach. Efektem rozmów ma być pobudzenie współpracy międzysektorowej, rozwój sieci partnerstw oraz realizacja wspólnych projektów, inicjowanych przez młodych europejskich profesjonalistów z różnych dziedzin.

Strony