Łotwa

ComICS – spotkajmy się na Łotwie

24-10-2016

Uczestnicy spotkania będą uczyć się, jak wykorzystywać komiksy w trakcie zajęć z młodzieżą poświęconych problemowi migracji. Przekonają się, że rysunkowe opowieści mogą być doskonałym narzędziem budowania empatii i zrozumienia wobec migrantów, w tym uchodźców i azylantów.

W programie kursu są m.in. warsztaty z samodzielnego tworzenia komiksów. Rezultatem spotkania będzie stworzenie e-booka z pracami uczestników oraz opracowanie wystawy, która trafi później do krajów ojczystych osób uczestniczących w przedsięwzięciu.

Strony