Łotwa

Łotwa: perła Bałtyku

Formalności

Przebywając na Łotwie do 90 dni nie podlegasz obowiązkowi meldunkowemu. Istnieje jednak obowiązek zadeklarowania miejsca zamieszkania. Możesz go dopełnić osobiście w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) lub drogą elektroniczną (formularz znajdziesz na stronie www.latvija.lv). Jeśli skorzystasz z pierwszej możliwości, będziesz zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 4,27 euro. Jeśli zaś zarejestrujesz się drogą elektroniczną, opłata nie zostanie pobrana.

Strony