Łotwa

Pozaformalne metody wsparcia trudnej młodzieży

30-11-2017

Celem szkolenia jest poznanie przez członków zespołów zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i organizacji pozarządowych możliwości wsparcia metodami pozaformalnymi pracy z młodymi ludźmi w wymiarze emocjonalnym oraz rozwoju współpracy i konkretnych inicjatyw. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu  jest komunikatywna znajomość j. angielskiego i ukończone 18 lat.

Strony