Niemcy

Niemiecka organizacja poszukuje partnerów

15-11-2017

Jugend ohne Grenzen e.V. (Młodzież bez Granic) to mieszczące się w Hamburgu stowarzyszenie, które wspiera i sieciuje wolontariuszy zajmujacych się pracą na rzecz młodzieży. Obecnie liczy ok. 200 członków z całych Niemiec. 
Są to głównie wychowawcy i trenerzy pracujący w takich obszarach jak: sport, muzyka, kościoł, społeczeństwo i ekologia. Edukując oraz podnosząc kompetencje wolontariuszy, stowarzyszenie stara się zachęcić ich do aktywnego udziału w społeczeństwie.

Strony