Niemcy

Youth BarCamp w Berlinie

09-11-2019

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem: VISION: INCLUSiON. Jej uczestnicy wymienią się doświadczeniami związanymi z udziałem w wolontariatach, stażach i stypendiach zagranicznych oraz zastanowią się, jak sprawić, aby były one jeszcze bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie skierowane jest do osób w wieku 16-27 lat, zaangażowanych w inicjatywy międzynarodowe. Organizatorzy zapraszają do Berlina zarówno osoby pełnosprawne, jak i te z niepełnosprawnościami. Językiem roboczym będzie j. angielski.

Strony