Niemcy

Kobiety i piłka nożna – szkolenie w Berlinie

12-03-2018

Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia porozmawiają o roli piłki nożnej we wzmacnianiu kobiet, które na co dzień spotykają się z wykluczeniem wynikającym z przynależności do różnych grup etnicznych.

Spotkanie będzie też okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów i pozyskania partenów do realizacji projektów i wydarzeń skierowanych do tej grupy odbiorców.

Organizatorzy wydarzenia pokrywają koszty podróży i zakwaterownia.


Więcej informacji

 

Strony