Niemcy

W Niemczech o demokracji, solidarności i podziałach w Europie

12-12-2018

Uczestnicy konferencji porozmawiają o największych wyzwaniach stojących przed Europą i zastanowią się, jak zachęcić młodych do większej aktywności obywatelskiej, działań solidarnościowych oraz włączenia się w działania na rzecz idei silnej i zjednoczonej Europy.

Spotkanie będzie również świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z pracownikami młodzieżowymi i ekpertami zajmującymi sie politykami młodzieżowymi z całej Europy.

Strony