Portugalia

Szkolenie dotyczące wymian młodzieży

20-08-2014

Pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania wymian młodzieży będzie celem spotkania Advanced Training on Quality (ATOQ) w Portugalii.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu będą dotyczyć kwestii merytorycznych związanych z wymianami - m.in. rozwoju narzędzi międzykulturowego uczenia się, wzmacniania zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu, ewaluacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szkolenia będą mieć również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją wymian młodzieży.

Strony