Portugalia

W stolicy o jakości

21-01-2014
Program finansujący: 
PL0010000255
Zdjęcie: 

Jak powinna wyglądać modelowa współpraca instytucji kształcenia zawodowego i pracodawców? Jak do tej współpracy włączać wyższe uczelnie? Czy angażowanie władz lokalnych do kształcenia zawodowego pomaga wykształcić dobrych fachowców? – to najważniejsze pytania wizyty studyjnej, która w dniach 19-23 września 2011 r. odbyła się w Warszawie. Była to wizyta szczególna, ponieważ towarzyszyła konferencji „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie”, organizowanej w trakcji polskiej prezydencji.

Zaproszenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, organizatora wizyty studyjnej, przyjęło 7 uczestników z Portugalii, Cypru, Słowenii, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Belgii. Ze względu na wagę dyskutowanego tematu, jak i rangę uczestników, w spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka Komisji Europejskiej – Joanna Basztura i ekspertka z Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Salonikach (CEDEFOP) – Tina Bertzeletou. Aby pokazać uczestnikom wizyty studyjnej jak najpełniejszy obraz kształcenia zawodowego w Polsce, poproszono rożne instytucje działające w środowisku edukacyjnym o zaprezentowanie, na przykładzie Warszawy, dobrych praktyk oraz systemowych rozwiązań w tej dziedzinie. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Edukacji m.st. Warszawy, Związku Rzemiosła Polskiego, Komendy Głównej OHP, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Prof. Pijanowskiego w Warszawie.

Nie zabrakło również spojrzenia na edukację okiem prywatnych przedsiębiorców – przedstawicieli Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów, Polskiego Stowarzyszenia Pracodawców Budownictwa oraz Firmy CORPO – którzy prezentowali swoją ofertę dla szkół zawodowych, często wypracowaną w ramach programu Leonardo da Vinci. Duże zainteresowanie wzbudziły przykłady porozumień zawartych między MEN i Biurem Edukacji m. st. Warszawy a szkołami zawodowymi, dzięki którym uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych u najlepszych pracodawców w regionie. Uczestnicy wizyty studyjnej z ciekawością słuchali również o współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi, zwłaszcza z Politechniką Warszawską. Podczas konferencji goście mogli natomiast spojrzeć na współpracę rożnych sektorów edukacji i biznesu z szerszej, europejskiej perspektywy i porównać to, co zobaczyli w Warszawie, z osiągnięciami innych krajów europejskich .

Tytuł projektu: 
Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie
Data działania: 
19.09.201123.09.2011

Strony