Słowacja

"Learning for Work" - szkolenie na Słowacji

09-05-2018

Uczestnicy szkolenia porozmawiają o tym, jakie kompetencje mogą pomóc wolontariuszom EVS w dalszej karierze zawodowej i co zrobić, aby dostosować proces szkolenia wolontariuszy do wymagań rynku pracy.

Językiem roboczym będzie j. angielski. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia. O zwrot kosztów podróży i opłaty za udział w szkoleniu można ubiegać się w Polskiej Narodowej Agencji Erasmusa+.

Strony