Węgry

Krótki EKS na Węgrzech

13-12-2019

Wolontariusze będą pracować w Tanoda, czyli pozaszkolnym centrum spotkań dla młodych ludzi. Do ich zadań będzie należała m.in. pomoc w nauce, prowadzenie warsztatów językowych czy promowanie mobilności europejskiej.

Wolontariat odbędzie się w Szeged, trzecim co do wielkości mieście na Węgrzech.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, niewielkie kieszonkowe oraz środki na zakup jedzenia.

W programie wolontariatu EKS można wziąć udział 2 razy: raz w krótkoterminowym i raz w długoterminowym. Łącznie mobilność może potrwać maksymalnie 12 miesięcy.

Strony