Węgry

“ONE 2 ONE” – szkolenie w Budapeszcie

07-11-2018

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat pracy z młodymi ludźmi. Dowiedzą się również czym jest tzw. "supporting learning" w pracy metodą "jeden na jeden", jakie są korzyści takiego podejścia i jak można wykorzystać je w pracy z podopiecznymi. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i kontaktów zawodowych z pracownikami młodzieżowymi z calej Europy.

Szkolenie adresowane jest do pracowników młodzieżowych, młodych liderów, trenerów, wolontariuszy oraz innych osób pracujących z młodzieżą w ramach programu Erasmus+.

Strony