Węgry

III Forum Compass

12-05-2016

Celem spotkania jest podniesienie jakości, znaczenia i efektywności edukacji na rzecz praw człowieka, realizowanej z młodymi ludźmi. Spotkanie, organizowane w czasie estońskiej prezydencji w Radzie UE, ma przyczynić się do promowania podstawowych wartości Rady Europy oraz ochrony i promocji praw człowieka przysługujących dzieciom i młodzieży, co jest jednym z głównych priorytetów estońskiej prezydencji.

Strony