Węgry

Szkolenie „Competences for All”

08-08-2014

Zwiększenie wiedzy na temat edukacji pozaformalnej i procesu uczenia się, a także oceniania kompetencji młodych ludzi z mniejszymi szansami będzie celem szkolenia organizowanego na Węgrzech.

Do udziału w szkoleniu zaproszone są osoby pracujące z młodzieżą z mniejszymi szansami, zainteresowane tematem szkolenia i pragnące w najbliższej przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę przy realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

Strony