Węgry

Dach nad głową przede wszystkim

09-02-2017

Housing First to zdobywający coraz większą popularność model działania, służący zapewnianiu schronienia osobom trwale bezdomnym i ze specjalnymi potrzebami. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jego wdrażanie przynosi dobre efekty, coraz częściej jest też uwzględniany w strategiach wobec bezdomności, realizowanych przez europejskie rządy.

Strony