Węgry

Wszystko o sesjach studyjnych – kurs e-learningowy i szkolenie w Budapeszcie

09-07-2018

Celem szkolena będzie podniesienie jakości sesji studyjnych organizowanych przez instytucje młodzieżowe we współpracy z Departamentem Młodzieży Rady Europy. Jego uczestnicy zdobędą nowe umiejętności związane z przygotowywaniem i prowadzeniem sesji, zdobędą wiedzę z zakresu edukacji poza-formalnej w działaniach międzykulturowych oraz podniosą swoje kometencje zawodowe. 

Wydarzenie składać się będzie z trzech części: 

Strony