Wielka Brytania

Wielka Brytania: exit w żółwim tempie

Papierkowa robota, czyli formalności

Meldunek. Obowiązek meldunkowy nie istnieje.

Legalizacja pobytu powyżej 3 miesięcy. Możesz wystąpić o udzielenie rezydentury czasowej, czyli wydanie registration certificate. Dokument ten, a właściwie nalepka zwana też winietą, będzie niezbędna np. w sytuacji, gdybyś chciał podjąć pracę, założyć konto w banku lub sprowadzić na Wyspy członków swojej rodziny, niebędących obywatelami UE.

Strony