Włochy

10 miesięcy w Lombardii

23-02-2016

Projekt EVS organizuje Parafia św. Faustyna i Jowity z miejscowości Chiari. Zadaniem dwojga wolontariuszy będzie m.in. prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz wspieranie działalności biura miejscowego Centrum młodzieży "Oratorio" (m.in. redagowanie strony internetowej).

Strony