Włochy

Uchodźcy pod lupą

16-02-2016

Wśród tematów konferencji zatytułowanej „Moving Stories: Narratives of Migration Crossing Europe” są takie kwestie jak:
- analiza danych statystycznych dotyczących migrantów i uchodźców w Europie oraz zbadanie różnic między „twardymi danymi” a informacjami podawanymi w mediach;
- opracowanie sposobów zmiany negatywnej narracji wobec problemu migracji i uchodźców;

Strony