Włochy

Usługi w centrum uwagi

27-01-2016

Tematem szkolenia będzie wykonywanie i zarządzanie usługami świadczonymi w interesie ogólnym w Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie jest elementem projektu „Services of general interest in the EU: A citizens’ perspective on public versus private provision”, finansowanego w ramach akcji Sieci Jean Monnet (program Erasmus+).

Strony