Fundacja Szkoła Liderów

  • ul. Wiejska 12A
  • 00-490 Warszawa

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego i partiach politycznych.
Fundacja realizuje liczne projekty i programy.