Fundacja Rodowo

  • Rodowo 2
  • 11-731 Sorkwity

Fundacja „RODOWO” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwijania współpracy i kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, wspierania edukacji pozaszkolnej młodzieży oraz rozwoju wolontariatu.

Aktywnie wspiera proces integracji europejskiej, promuje region Warmii i Mazur jako miejsce spotkań różnych kultur, narodów i religii, działa na rzecz wspierania i umacniania wartości demokracji, praw człowieka oraz porozumienia narodów i kultur ponad granicami.

Organizuje międzynarodowe młodzieżowe programy integracyjne i szkoleniowe - warsztaty, seminaria, work-campy, spotkania integracyjne, kursy językowe, szkolenia; szkolenia dla multiplkatorów międzynarodowej wymiany młodzieży, pracowników i liderów organizacji młodzieżowych, nauczycieli i multiplkatorów kultury. Organizacja prowadzi lokalne i regionalne działania aktywizujące środowiska młodzieżowe, wspiera działania wolontariatu młodzieżowego, w tym Wolontariatu Europejskiego.