Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

  • ul. Zielna 37
  • 00-108 Warszawa

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich.

Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Foundation for the Polish-German Co-operation
The Foundation offers financial support to projects concerning all kinds of meetings: partnership meetings, joint research and art activities. Its priority is Poland's integration to the EU.

Dostępne granty